Çağdaş roman sənəti: bədii nəsrimizin bəzi məqamları. Qəni Camalzadənin tarixi və müasir mövzuda yazdığı iki bədii roman ətrafında kulturoloji gəzişmələr. Aydın Xan Əbilov

Tanınmış yazıçı-publisist Qəni Camalzadənin tarixi və müasir mövzuda yazdığı iki bədii roman ətrafında kulturoloji gəzişmələr Ədəbiyyatşünaslığımızda və filoloji düşüncəmizdə Azərbaycan

Read more